Изготвяне на хороскоп

 

„Без да броди по света, човек може да опознае целия свят.
Без да поглежда през прозореца, може да види небето.
Колкото по-надалеч отива, толкова по-малко узнава.“
Лао-цзъ

 

 

Йогатара - Генка Колева,

Бакалавър по астрология, дипломирана към Академията по астрология в Москва.

 

Можете да поръчате следните видове хороскопи:

Натален хороскоп
Анализ на вашия рожден хороскоп, вашия потенциал, силните и слабите ви страни, взаимоотношенията ви с околните, професионалните и лични интереси и възможности, финанси и здраве.

Партньорски хороскоп

Анализ на рожденните карти на двама партньори и техните взаимоотношения, трудностите, които могат да срещнат във връзката си и как могат да ги преодолеят.

Прогноза за определен период от време
Какво да очаквате от предстоящата година, за какви дейности е подходящ съответния период, добре ли е да се предприемат нови начинания или е по-добре да се изчака, за да бъдат успешни.

Уроци по астрология
Обучение по програмата на Московската астрологична академия:
Изучава се построяване и анализ на рожден хороскоп, запознаване със символиката на планетите, астрологичните знаци и домовете в хороскопа;
Изучаване на различни видове астрологични прогнозни методи;
Хороскоп на взаимоотношенията.

За контакти: тел. 0887 59 77 43 – Генка Колева
e-mail: yogatara.genka@gmail.com

 

 

Какво е хороскоп ?

Рожденният хороскоп се изготвя за точния момент и място на раждане на даден човек. В момента на раждане звездната карта се запечатва в съзнанието на новороденото.

Рождената карта (хороскоп), разкрива както силните страни на човека и талантите му, така и слабите страни, страхове и трудностите, с които ще се сблъска в живота. Хороскопът е важен инструмент, който ни помага да изживеем живота си осъзнато, удовлетворено и хармонично.

„Онова, което е долу, е същото като онова, което е горе. И онова, което е горе, е същото като онова, което е долу, за да се осъществят чудесата на едно-единствено нещо.”
Тези думи, които най-често за краткост се цитират с „Каквото горе, такова и долу”, са ключът към херметическата философия. Зад тях стои предположението, че навсякъде във Вселената, и горе, и долу „и на небето, и на земята”, в макрокосмоса и в микрокосмоса, на всички нива на формите на проявление действат едни и същи закони.
Астрологията не вярва във влиянието на небесните тела върху човека. Астрологията е по-скоро система за отражение на действителността. Физиката също се опитва да отразява действителността с помощта на символи (числа и букви), но за нея това не е причина да вярва, че формулите й влияят върху земното притегляне.
Хороскопът е инструмент за измерване, настроен да показва качеството на времето. Показва за какво е подходящ даден момент и за какво не е подходящ. Какви качества са заложени у даден индивид, какви са талантите, които да развива, какви са проблемите, с които трябва да се пребори, за да израства и каква е задачата, с която е дошъл на земята, какво е неговото призвание. Звездите не принуждават, а само показват как е сглобена действителността в даден момент от време.
И както акупунктурата, отначало се е отнасяла за цялото тяло, а после е открила целия човек в ухото, в носа, на дланта на ръката, върху стъпалото и така нататък. По същия начин човек носи своя хороскоп в окото, в ухото, в ръката, върху стъпалото, във всяка клетка. Символните езици са различни, съдържанието е винаги едно и също. Защото всичко образува само една-единствена действителност.
Не без основание в древността са наричали астрология­та „царска наука”. Защото тя обхваща цялата действителност и може да бъде приложена с еднакъв успех на всички нива; защото е универсална.
Истинската астрология е била и си остава път на посвещението, който води от самопознанието и познанието на природата до познанието на Бога. Човек сам трябва да изучи астрологията, за да я разбере. Истинската астрология учи човек да разбира света и хората, изхождайки от тяхната собствена ситуация и по този начин вътрешно да се сдобрява с всички. Как можем да се сърдим на някого, когото разбираме? Истинската астрология ни учи да виждаме едно ново измерение на действителността. Учи ни как да бъдем в хармония със себе си и със заобикалящата ни действителност.
В рождената астрология хороскопът се отнася до мо­мента на раждането и по-точно до първото поемане на въздух. Както и при събитието, и при начинанието тук също нещо започва. Наричаме го житейски път на човека. Хо­роскопът измерва в какво времево качество е започнал този житейски път, и по това прави заключение как ще изглежда той по-нататък.

Из „Съдбата като шанс“, Торвалд Детлефсен

 

Хороскопът се построява като се отчита положението на планетите на небето в момента на раждането на човек. Планетите в наталната карта са енергии, които родения изразява хармонично или с известни затруднения, в зависимост от положението им по знаци и аспекти.
Слънчевия знак или така наречената „зодия“ на човек изразява неговата вътрешна същност, неговото вътрешно Аз. То показва творческите ни способности и възможностите ни да утвърждаваме нашата индивидуалност. Слънчевото положение по знак и по дом показва в коя област от живота и по какъв начин, човек най-добре ще успее да изрази и утвърди своята индивидуалност и ще успее да открие своето вътрешно Аз.
Положението на Луната по знак показва как изразяваме емоциите си,  а аспектите на Луната показват имаме ли проблеми с изразяването им  или успяваме свободно и плавно да ги изразяваме
Знакът на Асцедента ни е третият важен фактор в хороскопа. Той показва как ни възприемат хората около нас и как ние възприемаме живота като цяло. Асцедента определя нашето поведение, нашият външен вид и ролята, която ни е отредена да изиграем в този живот.
Разположението на планетите по зодиакални знаци, домове и аспектите, които те формират помежду си показва нашият характер, индивидуалност, стремежи, заложби, творчески таланти, позитивните и негативните ни качества, психологическите ни проблеми, блокажи и страхове и начините, по които да се справим с тях, за да вървим по Пътя на своето призвание. Запознаването с нашия личен хороскоп е среща с нашето истинско вътрешно Аз. Срещата с нашия рожден хороскоп е началото, което поставяме, за да вървим по пътя на преодоляването на негативните си страни и трансформирането им в позитивни и градивни качества.

 

 

 

НОВО - Йога терапия »

Галерия »

Йога за деца »

Аюрведа »

Древна наука за здраве и дълголетие...

Аюрведичен тест »

Направете си аюрведичен тест за определяне на дошите...

Шивананда Йога »

Система от йога практики, включващи асани, пранаяма, релаксация...

Петте аспекта на Йога »

За да бъдем здрави и щастливи...

За кого е полезна Йога »

С Йога може да се занимава всеки ...

Разлика между Йога и спорта »

Разликата между Йога и спорта...

Йога дишане »

Да дишаш, значи да живееш, и няма живот без дишане...

Как да си повишим имунитета »

Стъпалото е своеобразна карта на...

Жизнената енергия »

Човекът е част от организираната и хармонична Вселена...

Правилното хранене »

Съвети и интересни рецепти...

Важно е да знаете »

Препоръки за Йога практиките...

 

 

Компютърни услуги

ОФИС АСИСТ - нашият ИТ помощник