Аюрведа

Аюрведа е най-древната лечебна система в света. Съществува повече от 5000 години. Тя представлява част от културната и духовна традиция на Индия. Думата Аюрведа е на санскрит и произлиза от "аю", което означава живот и "веда", което означава знание, т.е. наука за живота.

Счита се, че това знание е получено от древните мъдреци чрез директно възприятие по време на медитация. Едновременно светци и лечители, те възприемали здравето като неразделна част от духовния живот.

Йога и Аюрведа са тясно свързани. И двете ни дават знание и практически методи как да възстановим и поддържаме тялото и ума си здрави и балансирани, дават ни древната мъдрост за щастлив и пълноценен живот, доближават ни до нашето истинко вътрешно Аз. Аюрведичните лекари назначават на своите пациенти йога упражнения и дихателни практики, за да възстановят нарушеното равновесие, причинило болеста. Те съставят дневен хранителен режим, програма от ежедневни йога упражнения, чрез които пациента да поддържа здравето си съвършено.

Каква е основната цел на Аюрведа?

Основната цел на Аюрведа е изкореняването на болестите, които са пречка в живота на човека в неговите четири основни аспекта: изпълняване на задълженията (дхарма), придобиването на богатство (артха), удовлетворяването на желанията (кама) и постигане на освобождение (мокша). Това знание било толкова обширно според древните писания, че не било възможна за хората от настоящата епоха, Кали Юга, с тяхната кратка продължителност на живота и ниска интелигентност да го възприемат. (Хората от предишните епохи се смята че са били значително по-ителигентни и живеели много по-дълго. По време на Сатя Юга, най-възвишеният период, продължителността на живота била 400 години, по време на Трета Юга - 300 години, по време на Двапара Юга - 200 години, а в настоящата Кали Юга на хората било отредено да живеят едва 100 години.) В края на Сатя Юга започнали да се появяват болести, които в епохата на Кали Юга достигнали значително разпространение и тежест. В прилив на дълбоко състрадание към всички живи същества, мъдрецът Агнивеша написал своя трактат по Аюрведа, нито много обширен, нито много сложен, за да може да бъде разбран от обикновените хора.

Как е изградена вселената според Аюрведа? Кои са трите основни типа енергии или Доши?

Според Аюрведа цялата вселена е проявление на петте основни стихии: пространство /етер/, въздух, огън, вода и земя. Всичко в природата е изградено от тях в определени съотношения. Комбинирайки се, те създават трите основни типа енергии или Доши, които съществуват във всекиго и във всичко.

Водата и Земята образуват Кафа Доша.

Огънят и Водата образуват Питта Доша.

Въздухът и Пространството образуват Вата Доша.

Както всеки има своя физиономия, така според Аюрведа, всеки човек има специфична комбинация от тези енергии. Тя определя неговия физически, мисловен и емоционален тип, неговата психофизиологична конституция или Пракрити. Тя се определя в момента на зачатието и не се променя през целия живот. Този индивидуален баланс от енергии определя физическата конструкция, метаболизма, физическата издържливост, предпочитанията към различни храни, начините за подържане на добро здраве, подходящия хранителен режим, характера на човека, особеностите на психиката му, предразполижението към болести, изборът на лечение, прогнозата на заболяванията, продължителността на живота.

Например ако един човек с питта конституция приема питта-увеличаващи храни, това ще предизвика заболяване, свързано с прекомерно увеличаване на тази огнена доша. Докато ако човек с кафа конституция приема същите храни, това няма да доведе до никакво болестно състояние, а само ще затопли иначе студената кафа.

Кои са типовете хора според Аюрведа?

Според Аюрведа съществуват 10 психофизиологични типа:
  1. Вата
  2. Питта
  3. Кафа
  4. Вата-Питта
  5. Питта-Вата
  6. Пита-Кафа
  7. Кафа-Питта
  8. Кафа-Вата
  9. Вата-Кафа
  10. Вата-Питта-Кафа

Дошите, които преобладават в нас, диктуват някои изисквания, свързани с храненето, с начина на живот и обкръжаващата ни среда. Ако се опитаме да спазваме тези изисквания, може да постигнем добро здраве, което да ни позволи да живеем пълноценно.

Как възникват болестите според Аюрведа? 

Според Аюрведа болестите възникват в резултат от промяната в съотношението на трите доши вата, питта и кафа. Това съотношение е специфично за всеки човек и се определя в момента на неговото зачеване.
Различни фактори както от външната среда, така и такива, произлизащи от самите нас, може да доведат до увеличаване на дошите. Това са най-често начинът на хранене, начинът на живот, емоционалните ни нагласи, сезонните промени.
Увеличаването на дошите уврежда храносмилателния огън, храната не се преработва напълно и се натрупват несмлени маси, наречени Ама. Дебалансираната доша заедно с ама се натрупва в слабите места на тялото, където се манифестира болестта.  
Важен принцип в Аюрведа, който ни дава ключ към разбирането на причините за заболяванията е "подобното увеличава подобното". Всяка доша се увеличава от въздействия, които имат същите качества като самата нея.
Сухите храни, сушените плодове, студените и леки храни, тичането, скачането, непрекъснатото бързане, прекомерната работа увеличават вата, чиито качества са суха, лека, студена, подвижна. 

Факторите, които увеличават питта, са горещи, лютиви храни, цитрусови плодове, храни, които са продукт на ферментация, както и горещо и влажно време. Качествата на питта са гореща, влажна, кисела.

Факторите увеличаващи кафа са студено, влажно време, приемът на млечни продукти, студени, тежки и мазни храни, месо, бездействие, спане през деня. Свойствата на кафа са студена, мазна, тежка, бавна.

Какви са фазите на всяка една болест?

Според древните тектове болестта има шест фази:

1) Натрупване - повишаване на една или повече доши. Болестта започва в едно от трите главни седалища на дошите: стомахът за кафа, тънките черва за питта, дебелото черво за вата.
2) Повишаване - продължава процесът на увеличаване на дошата и създаване на дисбаланс с останалите доши. 
3) Разпространение - главното седалище "прелива" от увеличената доша и тя се разпространява по цялото тяло, увеличайки със себе си ама.
4) Локализиране - дошата се установява в слабите места на тялото. 
5) Проявление - появяват се симптоми на болестта в мястото, където дошата се е установила.
6) Пълно разгръщане на болестта, поява на усложнения, хронифицирене.

В първата фаза, фазата на натрупване, се наблюдават симптоми, причинени от увеличената доша. Увеличената кафа предизвиква тежест, ленивост, бледост, подуване на корема, повишено слюноотделяне. Повишената питта предизвиква парещо усещане, киселини, горчив вкус в устата, гняв. Повишената вата предизвиква газове с подуване на корема, запек, суха кожа, умора, безсъние, влечение към топли храни, напитки и дебели дрехи, както и чувство на тревожност и безпокойство.

Във втората и третата фази на повишение и разпространение тези симптоми се засилват. В четвъртата фаза, когато увеличената доша се установява в някое от слабите места на организма, започва да се формира същинското заболяване. Например вата доша може да се насочи към костната тъкан и ставите и да предизвика остеоартроза.
В петата фаза заболяването се манифестира. Едва на този етап според съвременните критерии може да се разпознае и дефинира определено заболяване.
В шестата фаза то се формира окончателно. Започват и неговите усложнения.

 

Как да разпознаваме ранните прояви на настъпване на дисбаланс в тялото, за да предотвратим заболяване?

 

  Аюрведа ни съветва да се научим да разпознаваме ранните прояви на увеличаване на дошите и да ги балансираме своевременно с диетични мерки, сезонни очистващи мероприятия и съответни промени в начина ни на живот.

Аюрведичният подход към лечението на заболяванията се базира на принципа противоположното намалява и балансира противоположното.

Съвети за балансиране на Вата Доша:

  1. Редовни навици

  2. Спокойствие

  3. Много почивка

  4. Топлина

  5. Обилна успокояваща вата храна

  6. Голямо количество топли течности

  7. Масажи със сусамово масло

 

Съвети за балансиране на Питта Доша:

  1. Хладина във всякаква форма

  2. Умереност във физическите натоварвания

  3. Избягване на стимуланти

  4. Питта успокояваща храна

  5. Изключване на алкохола

 

Съвети за балансиране на Кафа Доша:

  1.Разнообразни стимули в живота

  2.Силни физически натоварвания

  3.Топлина

  4.Кафа намаляваща диета

  5.Намаляване на сладкото

6.Горещ чай от джинджифил с храната

 

Кои са основните шест вкуса в природата и как влияят те върху Дошите, и съответно върху поддържането на съвършено здраве?

 

Според Аюрведа в природата съществуват шест основни вкуса: сладко, кисело, солено, лютиво, горчиво и стипчиво. Тези вкусове произлизат от петте основни елемента, от които е изградено всичко във вселената.

·    Водата и земята  образуват сладкия вкус.

·    Земята и огънят - киселия вкус.

·    Водата и огънят - соления вкус.

·    Огънят  и въздухът - лютивия вкус.

·    Въздухът и пространството - горчивия.

·    Въздухът и земята - стипчивия.

Усещането на вкусовете не само влияе върху храносмилането, но има директно въздействие върху дошите. 

Основен принцип в Аюрведа е, че подобното увеличава подобното.

Hапример сладкото, произлизащо от елементите вода и земя увеличава кафа доша, която е проявление на същите елементи, а намалява вата и питта. Сладки са храни като хлябът, оризът, млякото, захарта, повечето от   плодовете. Те са необходими за всеки телесен тип, но прекомерната им употреба увеличава кафа и води до напълняване, засилване на слузната секреция в носа и околоносните синуси, образуване на храчки в бронхиалното дърво, предизвиква усещане за тежест, мързел, счита се за причина за развиване на диабет.

Киселото произлиза от елементите огън и земя. Киселите храни са най-полезни за вата. Малки количества могат да се използват от кафа и съвсем малки от питта. Такива са цитрусовите плодове, киселото мляко, оцетът, сиренето, всички храни, които са продукт на ферментация. Употребявани умерено, те стимулират апетита и слюноотделянето, подобряват храносмилането, ободряват ума. При прекомерна употреба предизвикват жажда, киселини, разстройство, може да спомогнат за развитието на различни заболявания.

Солените храни се използват в малки количества от всички типове, но са най-полезни за вата а увеличават питта и кафа. Солени са морската сол, каменната сол, келп. Соленото действа лаксативно, намалява спазмите в дебелото черво, подържа електролитния баланс, стимулира слюноотделянето, подобрява вкуса на храните, спомага храносмилането и отделителните процеси. Прекомерната употреба на сол може да наруши равновесието на питта и кафа. Предизвиква хипертония, влошаване на сърдечни заболявания, кожни заболявания, ранна поява на бръчки. 

Лютивото е най-полезно за кафа, може да се използва в малки количества от вата и съвсем пестеливо от питта. Лютиви са много видове чушки, лук, репички, чесън, горчица, джинджифил. Те подобряват храносмилането, почистват синусите, стимулират носната и слъзната секреция. Прекомерната употреба може да доведе до усещане за парене и жажда, язва, кожни заболявания, диария, безсъние.

Горчивото е полезно за всички в малки количества, но е ной-добро за питта. Горчиви са кафето, алое, куркума, марули. Горчивото подобрява вкуса на храните в комбинация с другите вкусове. Счита се за антитоксично. Изчиства тялото и черния дроб от токсини. Облекчава усещането за парене и сърбеж при кожните заболявания, намалява температурата при фебрилни състояния, подобрява храносмилането. Има изсушаващо действие и предизвиква намаляване на мазнините в тялото. Прекомерната употреба не се препоръчва. Тя е причина за суха и груба кожа, отслабване и сексуални нарушения.

Стипчивото трябва да се използва в аптекарски количества. Всеки тип може да го употребява в минимални количества, но питта и кафа - малко повече от вата. Стипчиви са нарът, бобът, бамята, вишните, богатите на танини храни. Стипчивото има затягащо действие, намалява секрециите, спомага зарастването на раните и намалява кръвоизливите. Прекомерната употреба може да предизвика сухота в гърлото и устата, запек, газове, отслабване.

 

Какви храни  е препоръчително да се ограничат от различните типове хора?

 

Хората с вата конституция трябва да избягват горчиви, люти и стипчиви храни. Препоръчвани за тях са сладките, солените и киселите храни. Не са подходящи леките, сухи и студени храни. Добре е всичко да е сготвено, топло, с достатъчно мазнина, тъй като вата доша е лека, суха и постна.

Хората с питта конституция трябва да избягват кисело, солено и лютиво, т.е. цитрусови плодове, туршии. Благоприятни за тях са сладки, горчиви и стипчиви храни, които трябва да не са топли и да са сготвени с умерено количество слънчогледово олио или претопено масло.

Хората с кафа конституция трябва да избягват сладко, кисело и солено. Добри за тях са горчивите, лютите и стипчиви храни, които трябва да са топли, с много малко мазнина, предимно царевично или слънчогледово олио.

Това са общи принципи, които не бива да се абсолютизират.

Човек трябва да приема с храната си всичките шест  вкуса, но в различни пропорции, съобразно своята преобладаваща доша.

За да се постигне усещане за ситост е необходимо в едно хранене да присъстват всичките шест вкуса. Това разнообразие се постига, като към храната се прибавят различни подправки, а не с приемане на много продукти в едно хранене.

Как да възвърнем и да поддържаме съвършено здраве и спокоен ум?

Основните средства с които си служи Аюрведа, като система за лечение, профилактика и дълголетие, са билки, подправки, храни, масла, есенции, скъпоценни камъни, цветове. Методите, които използва са правилна диета, според типа човек, промени в начина на живот, детоксикация на организма, масаж на тялото с масла, лечебни вани, йога упражнения /Поздрав към Слънцето и асани/, дихателни упражнения, мантри, медитация.

 

 

НОВО - Йога терапия »

Галерия »

Йога за деца »

Аюрведа »

Древна наука за здраве и дълголетие...

Аюрведичен тест »

Направете си аюрведичен тест за определяне на дошите...

Шивананда Йога »

Система от йога практики, включващи асани, пранаяма, релаксация...

Петте аспекта на Йога »

За да бъдем здрави и щастливи...

За кого е полезна Йога »

С Йога може да се занимава всеки ...

Разлика между Йога и спорта »

Разликата между Йога и спорта...

Йога дишане »

Да дишаш, значи да живееш, и няма живот без дишане...

Как да си повишим имунитета »

Стъпалото е своеобразна карта на...

Жизнената енергия »

Човекът е част от организираната и хармонична Вселена...

Правилното хранене »

Съвети и интересни рецепти...

Важно е да знаете »

Препоръки за Йога практиките...

 

 

Компютърни услуги

ОФИС АСИСТ - нашият ИТ помощник